Uteč, nebo...

Dinosauři provází naše společné aktivity už několik let. Téma je stále aktuální, obměňují se jeho formy, prohlubují se naše znalosti, rozšiřujeme si obzory.

Z beletristických titulů jednoznačně vede Jak Saro vyprávěl příběh. V knížce i na DVD jsou krásná slova. Zkuste si tipnout, co by mohly být stromohvězdy, co je to zářivý kotouč, kdo je to dlouhokrk? Jaké to asi bude v Záhadných dálkách?

Díky grafice, ilustracím a dětskému jazyku si vnouček zamiloval encyklopedii Dinosauři Díky této knize vznikla u nás doma následující hra, kterou hrál manžel s vnukem.

Náhodně otevřeli stránku a nastudovali si konkrétního dinosaura, dozvěděli se, čím útočil, čím se  živil, jak byl velký … A pak se honili, bojovali, útočili, nebo i sežrali. Když se například jeden z nich přiblížil zhruba na metr, byl raněn, protože ten dinosaurus měl přece metr dlouhý roh!

Dozvěděli jsme se, že triceratops dokázal velmi rychle zaútočit a prý pouhý pohled na takový útok dokázal zastrašit i samotného tyranosaura. Čehož využil můj manžel a při dlouhém jarním koronaobdobí, kdy jsme byli sami v bytě na pražském sídlišti již několik týdnů, navrhnul hru. Řekl mi, ať jsem triceratops, podívám se na něj, on se lekne, uteče a do večera ho neuvidím.

Míra čte Jak Saro vyprávěl příběh. V textu je velké moudro: ,,Co je to vypravěč? zeptala se Sára. ,,Vypravěč putuje krajinou a vypráví dávné příběhy všem Dlouhokrkům,” řekl Saro. ,,Je to velmi důležitá práce, protože tak učí mláďata o jejich minulosti.”